Härmed anmäler jag mig till Årsmötet 16 maj 2024 kl 11:30.
Plats: Matlagets lokaler på S Centralgatan 12 (baksidan källarplan)