Om oss

Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen, genom att:

  • Etablera ett fungerande system för utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmar emellan
  • Arbeta fram och föreslå gemensamma externa marknadsföringsåtgärder, information/goodwill och traditioner
  • Stimulera och aktivera nya företag att etablera sig på Brynäs
  • Undersöka möjligheterna att kunna tillhandahålla servicetjänster samt därmed t.ex. kunna teckna inköps- och tjänsteavtal att utnyttjas av medlemmarna.
  • I frågor av gemensam natur företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer
  • Att vara bollplank och mentor vid behov
  • Inom tidsrymd som styrelsen beslutar, utdela ett stipendium eller annan utmärkelse till person som främjar Brynäs verksamhetsområde

Insats

Varje medlem bidrar med en insats i föreningen motsvarande 300 kronor.
Insatsen betalas inom en månad från inträdet i föreningen.

Serviceavgift

Föreningsstämman beslutar årligen om storleken på avgiften som i dagsläget uppgår till 1000 kronor.
Serviceavgiften ska betala in senast sista februari.