Styrelsen

Henrik

Ordförande

Ordförande

Henrik Olsson

Tel 070-666 31 35

henrik@vvsmontorerna.se

Eva

Kassör

Kassör

Eva Wieske

Tel 070-549 85 00

eva@wieske.se

Jens

Eventansvarig

Eventansvarig

Jens Lidberg

Tel 070-672 91 00

jens@windevent.se

Leif

Styelseledamot

Styrelseledamot

Leif Jansson

Tel 026-66 25 04

leif.j@gavleoffset.se

Göran

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Göran Svensson

Tel 070-374 64 66

goran@vaxt-miljo.com

Björn

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Björn Mårtensson

Tel 070-568 30 52

bjorn.martensson@tactic.se

Kent

Suppleant
Valberedning

Suppleant / Valberedning

Kent Nilsson

Tel 070-583 46 21

kent.nilsson@triennium.se

Camilla

Valberedning

Valberedning

Camilla Westman

Tel 070-612 66 66

camilla@manigruppen.se